Bliv elev / ERHVERVSTEMAER / Børn, unge og ældre

Børn, unge og ældre

På temaet Børn, unge og ældre finder du ud af, om det er noget for dig at arbejde med mennesker.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med børn i alle aldre og med unge, voksne og ældre, der på forskellig måde har behov for pleje, omsorg og pædagogisk støtte.

Du får viden om mange emner inden for pleje, omsorg og pædagogik, men også en masse erfaring med, hvad det kræver af dig fysisk og mentalt at arbejde tæt på og sammen med mennesker.

Du lærer om børns udvikling på forskellige alderstrin og bruger din viden, når du skal løse konflikter og tilrettelægge kreative aktiviteter i vuggestuen, børnehaven eller SFO’en.

Du får pædagogisk viden, som du fx kan bruge, når du skal i dialog med unge og voksne om sundhed og kostvaner.

Desuden får du indblik i rehabilitering, som bl.a. handler om at hjælpe mennesker, der har været syge, til at genvinde deres funktionsevne og få en god hverdag. I den forbindelse kan du fx være med til at sætte aktiviteter i gang for ældre borgere.

En række færdigheder er grundlæggende og går på tværs af de områder, du beskæftiger dig med. Det gælder fx sprog og kommunikation, som du bruger, når du skal understøtte børns udvikling i vuggestue og børnehave, men også når du skal skabe god kontakt til forældre og pårørende.

Din viden om kost, sundhed og hygiejne bruger du også dagligt. Endelig får du undervisning i løfteteknik og arbejdsbevægelser, og du lærer at benytte forskellige former for teknologi i dit arbejde.
 

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i daginstitutioner, inden for hjemmeplejen og i pleje- eller frivilligcentre.
 

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et andet relevant fag – kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse.
 

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for enten det pædagogiske område eller pleje- og omsorgsområdet.

Uddannelsen udbydes fra august 2015 af Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Undervisningen foregår på skolens afdeling i Horsens.
KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE | Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens