VIRKSOMHEDER / FORMÅL OG MÅL

FORMÅL OG MÅL

Målet er, at eleven i løbet af uddannelsens fire erhvervstræningsperioder opnår:
Personlig og social udvikling i forhold til at kunne varetage et job
Indsigt i arbejdsmarkedets krav
Afklaring i forhold til erhvervstema og beskæftigelsesprofil
Faglige kvalifikationer inden for valgte erhvervstema og beskæftigelsesprofil.

På komung.dk kan du søge mere information og se, hvordan erhvervstræningsperioderne er placeret.
 

Bekendtgørelse

- af lov om kombineret ungdomsuddannelse

Relevante paragraffer fra bekendtgørelsen ang. erhvervstræning:

Stk. 4. Erhvervstræning er undervisning, der kan foregå i egnede lokale virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger m.v. Formålet med erhvervstræningen er at styrke elevens arbejdspladskompetence og valg af fremtidig beskæftigelse. Sidst i uddannelsesforløbet er formålet endvidere, at eleven opnår faglig rutine inden for sin beskæftigelsesprofil. Målene med den enkelte elevs erhvervstræning fastsættes på grundlag af undervisningen i arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Eleven kan maksimalt være i erhvervstræning i 8 uger på den samme virksomhed i løbet af uddannelsen.
 
§ 17. Uddannelsens 1. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau. Undervisningen kan indeholde kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning og erhvervstræning af højst 8 ugers varighed. Som led i undervisningen foretages der en kompetencevurdering af eleven med henblik på en nærmere fastlæggelse af elevens forløbsplan, jf. § 14.

Stk. 2. Uddannelsens 2. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 2 og højst 8 ugers varighed.

Stk. 3. Uddannelsens 3. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 3 og højst 8 ugers varighed. Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på D-niveau afsluttes med prøve efter de for faget gældende bestemmelser.

Stk. 4. Uddannelsens 4. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 5 og højst 8 ugers varighed. Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på minimum D-niveau afsluttes med prøve efter de for faget gældende bestemmelser.


KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE | Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens