VIRKSOMHEDER / KUU og målgruppe
 

KUU og målgruppe

KORT OM KUU


KUU - Kombineret Ungdoms- uddannelse er en 2-årig ungdomsuddannelse, som siden august 2015 har været i gang i 20 udbudsområder landet over. Learnmark Horsens er tovholder i udbudsområdet Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner og varetager uddannelsen i tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Horsens, Learnmark Tech og Learnmark Business.

KUU’s opgave er at kvalificere de unge til et job i det lokale og regionale arbejdsmarked eller til at kunne fortsætte uddannelse på en ordinær erhvervsuddannelse.

Eleverne uddanner sig inden for ét af fire erhvervstemaer og bliver efter endt uddannelse erhvervsassistenter inden for et af de fem erhvervstemaer, som er:
• Byg og bolig
• Børn, unge og ældre
• Handel og kundeservice
• Lager og transport
• Mad, sundhed og service.

KUU optager elever i hhv. august og januar. Uddannelsen er bygget op omkring faglig undervisning på erhvervsskolerne og obligatorisk erhvervstræning. Derudover får eleverne undervisning i personlige og sociale kompetencer, som foregår på KUU-basen på Learnmark Horsens, Strandpromenaden 4c.
 

MÅLGRUPPE

 
Målgruppen for KUU er unge mellem 15 og 25 år, som på grund af faglige, sociale eller personlige udfordringer har brug for længere tid til at gøre sig klar til erhvervslivet eller en ordinær erhvervsuddannelse.

Det kan være unge, som ikke opfylder de nye krav til at komme ind på en ordinær erhvervsuddannelse, som er faldet fra ordinær erhvervsuddannelse, eller som kommer fra arbejde eller praktikforløb. De unge skal være motiverede for uddannelse, mødestabile og brancheafklarede, når de starter i KUU.
KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE | Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens