Bliv elev / PRAKTISK / ORDENSREGLER

ORDENSREGLER

Læs vores ordensregler her.
 
Rygeregler: Efter Lov om ændring af lov om røgfri miljøer – som forbyder al rygning på skolens områder, er det ikke tilladt at ryge på skolens udearealer.
 
Læs om retningslinjer for elever på barsel her
 
Læs skolens IT-regler her.
 
KUU elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med "undervisning under arbejdspladsligende forhold". Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-regelmenteret brug af maskiner eller værktæj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring der skal dække skader.
I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring.
 
Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.
KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE | Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens