Bliv elev / Prøve og uddannelsesbevis

Prøve og uddannelsesbevis

Under uddannelsen samler du materiale i en arbejdsmappe, der dokumenterer de kompetencer, du har opnået på uddannelsen. Mappen kan fx indeholde arbejdspapirer, produkter, fotografier og videooptagelser.

Tager du beviser og certifikater som en del af uddannelsen, skal de også være i din arbejdsmappe.
 
Til den afsluttende mundtlige prøve skal du præsentere et udvalg af det, du har samlet i mappen. Prøven bedømmes med bestået eller ikke bestået.
 
Derudover skal du efter 3. eller 4. del bestå dansk på D-niveau. Afslutter du uddannelsen efter 4. del skal du bestå endnu et fag på D-niveau.

Når du har bestået den afsluttende prøve, udsteder skolen et uddannelsesbevis - et bevis på, at du er erhvervsassistent inden for det erhvervstema, du har valgt.
KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE | Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens