Bliv elev / Start og varighed

Start og varighed

Kommer du fra 9. eller 10. klasse, skal du som hovedregel starte på uddannelsens 1. del.

Starter du ikke lige efter 9. eller 10. klasse, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du kan afslutte kombineret ungdomsuddannelse efter 3. eller 4. del.

Din uddannelse kan altså vare mellem et halvt og to år.
 

Plan for dit uddannelsesforløb

Inden du starter på kombineret ungdomsuddannelse, laver du sammen med din UU-vejleder en uddannelsesplan, som giver dig adgang til kombineret ungdomsuddannelse.
 
Når du stater på kombineret ungdomsuddannelse, får du en kontaktperson på skolen. I laver sammen en forløbsplan, som beskriver dit uddanenlsesforløb.
 

Planen for dit uddannelsesforløb beskriver bl.a.

  • målet med din uddannelse
  • dit erhvervstema
  • hvordan, I forventer, den forløber
  • hvilke fag, du forventer at afslutte på D-niveau
  • hvor undervisningen foregår
  • hvilken erhvervstræning du deltager i
  • hvor længe du skal gå på kombineret ungdomsuddannelse.
I løbet af de første 14 dage bliver du kompetenceafklaret. Det kan både være kompetencer, du har med fra skolen og kompetencer, du har fået gennem forskelligt arbejde.

Du kan undervejs i forløbet justere din forløbsplan sammen med din kontaktperson på uddannelsen.
KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE | Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens