VIRKSOMHEDER

LÆR EN KUU-ELEV OM ERHVERVSLIVET

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) har brug for virksomheder, som vil give en eller flere uddannelsesmotiverede KUU-elever et indblik i deres erhverv og deres virksomhed, når KUU-eleverne skal i erhvervstræning.

I løbet af uddannelsen skal KUU-eleverne i perioder af 3-8 ugers varighed i erhvervstræning i forskellige virksomheder. Vi har siden starten i august 2015 mødt megen velvilje hos arbejdsgiverne, som har taget de unge i erhvervstræning, og vi får brug for endnu flere virksomheder, når uddannelsen er fuldt udrullet.
 

VIRKSOMHEDENS OPGAVER

Når du siger ja til at tage en KUU-elev i erhvervstræning i 3-8 uger, skal du være indstillet på:
 • at byde eleven velkommen i et arbejdsteam
 • at tilrettelægge en arbejdsdag for eleven
 • at give eleven indblik i simple arbejdsgange, som er relevante for faget
 • at give eleven overskuelige arbejdsopgaver inden for faget
 • at være opmærksom på målene i erhvervstræningskontrakten
 • at stille branchespecifikt arbejdstøj til rådighed
 • at acceptere, at eleven ikke nødvendigvis har tidligere joberfaring og dermed mangler rutine med hensyn til at passe et job.

KUU’S ANSVAR

Når du har en KUU-elev i erhvervstræning, kan du forvente:
 • at der forud for erhvervstræningen er skrevet kontrakt inkl. elevens mål for perioden
 • at eleven er forsikret via Statens selvforsikring
 • at elevens kontaktperson står til rådighed ved problemer, eller hvis eleven fx ikke møder som aftalt
 • at eleven som minimum har sikkerhedssko, hvis det er et krav på arbejdspladsen
 • at eleven har interesse for faget
 • at eleven har modtaget relevant undervisning inden for det pågældende erhvervstema.

KONTRAKT OG EVALUERING

Arbejdet med målsætning og evaluering af erhvervstræning har stor betydning for elevens udvikling, og det er KUU´s erfaring, at elev og virksomhed kommer godt fra start på baggrund af et velforberedt erhvervstræningsforløb.Derfor mødes eleven, elevens kontaktperson og virksomheden inden erhvervstræningsperioden går i gang for i samarbejde at skrive en erhvervstræningskontrakt.

Kontrakten skal indeholde beskrivelse af elevens mål for erhvervstræningen, arbejdstid og arbejdsopgaver og underskrives af både virksomhed og KUU-elev.

I løbet af erhvervstræningen kommer elevens kontaktperson på besøg på arbejdspladsen, og kontaktpersonen står til rådighed gennem hele erhvervstræningsperioden.

Erhvervstræningen afsluttes med et kort evalueringsmøde mellem eleven, elevens kontaktperson og virksomheden.
 
Godt opstartsmøde gav god erhvervstræning
”Vi har haft fornøjelsen af at have to unge drenge i erhvervstræning fra KUU. Forud for erhvervstræningen havde vi et møde med drengene og deres uddannelsesleder, hvor vi afstemte forventninger til hinanden, og vi blev informeret om de udfordringer, de hver især har. Dette gjorde, at vi kunne tage de nødvendige hensyn, så erhvervstræningen blev en god oplevelse for alle parter. Drengene er mødt op med godt humør og gå-på-mod til at lære, og det er det vigtigste for os.”
Michael Mortensen, indehaver HM Entreprenør A/S
Ros til KUU-elev
”Vi havde Tim i 3 uger, hvilket var alt for kort en praktikperiode efter vores mening, da Tim viste sig at være en aktiv og rigtig god medarbejder. Tim vil altid være velkommen hos os, det er ikke så tit, man møder så engageret et ungt menneske.”
Michelle Frederiksen, Koordinator, Biledgaard Prof
Løser opgaver på lige fod med de ansatte
”Camilla er sød og smilende, hun gør sit arbejde godt og påtager sig også opgaver på eget initiativ. Hun laver det samme som det øvrige personale, dog ikke kundebetjening.”
Marianne, butiksbestyrer i Matas Horsens
KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE | Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens